SPORT METINGEN

MARGES VROUW/MAN

Hieronder leggen we meer uit over de onderdelen van onze sportmetingen. Daarbij kun je per test ook aflezen hoe jij scoort op ieder individueel onderdeel. Wil je meer uitleg over jouw totaalbeeld? Neem dan contact met ons op. 

Knijpkracht

De handknijpkracht van een persoon is algemeen geaccepteerd als een eenvoudige maar valide manier om de algehele spierkracht in te schatten en een marker voor het begin van sarcopenie. Een lagere knijpkracht is geassocieerd met functionele beperkingen en een voorspeller van fysieke gezondheidsproblemen en cognitieve achteruitgang. Studies laten zien dat fysieke activiteit op middelbare leeftijd de handknijpkracht op latere leeftijd voorspelt. De handknijpkracht is een veel gebruikte maat in verschillende studies en zou ook in routine onderzoeken opgenomen kunnen worden om zo vroegtijdig mogelijke problemen te signaleren. Hiervoor is het belangrijk om referentiewaarden te hebben ten opzichte van de gezonde populatie. Het doel van deze studie was om deze referentiewaarden vast te stellen.

Push up test

De push-up test is een krachttest voor het bovenste gedeelte van het lichaam. De push-up test is gemakkelijk uitvoerbaar. Aan de hand van onderstaande score kan de sporter zien hoe het gesteld is met de energie van het bovenlichaam.

Sit up test

De sit up test geeft een goede inschatting van de kracht in de romp. 

Lenigheid romp

Lenigheid is een onderdeel van de grondmotorische eigenschappen en wordt (helaas) vaak vergeten in trainingsschema’s. Zonde, hier valt namelijk veel winst te behalen. Wanneer je leniger bent, worden functionele bewegingen veel makkelijker. Daarnaast gaan ze natuurlijk aanvoelen en helpt het bij het ontspannen na intensieve trainingen. Werken aan je lenigheid zorgt voor minder risico op blessures, een betere houding in het algemeen, hogere range of motion waardoor je meer spieren (goed) aanspant en tot slot voor een betere algemene fysieke prestatie. De lenigheid van de romp is een goede algemene indicator voor de lenigheid. Het is echter ook belangrijk om aan je algemene lenigheid te werken. 

Coördinatie

Met deze muurgooi coördinatietest, meten we de hand-oogcoördinatie. Onder coördinatie vallen o.a. stabiliteit en balans en daarnaast is het één van de vijf grondmotorische eigenschappen. Het draait om de afstemming van de zenuwen op de spieren en de daarop volgende motorische activiteit. Dit aanspannen van de spieren kunnen we onderscheiden in:

  • intramusculaire aanspanning;
  • Intermusculaire aanspanning;

Deze laatste gebruik je vooral in je dagelijkse leven en gaat automatisch. Bij de intramusculaire aanspanning train je als het ware de manier waarop je je spieren moet spannen en dit te gebruiken in jouw voordeel. Coördinatie is vaak een ondergeschoven kindje, want we trainen liever onze spieren. Coördinatie is echter de basis van krachttraining. Door dit te trainen kunnen je spieren sneller en beter activeren, maar ook leer je juist hoe en welke spieren te ontspannen.  Coördinatie trainen wij dmv speedladers, agility training, balans training etc. 

Uithoudingsvermogen

Wij voeren de shuttle run test als maximale inspanningstest.

We testen hiermee jouw  vermogen om iets een lange tijd fysiek en/of  mentaal vol te kunnen houden. Uithoudingsvermogen is niet hetzelfde als conditie. Uithoudingsvermogen is namelijk een van de grond motorische vaardigheden, terwijl conditie een totaal beeld is van alle 5 de grondmotorische vaardigheden.

Uithoudingsvermogen kunnen we onderverdelen in twee soorten; anaerobe en aerobe. Het verschil tussen beiden is het type verbranding en daarmee de prestatie die het lichaam levert.  Voor het anaerobe systeem is geen zuurstof nodig. Dit systeem wordt aangesproken bij korte, intensieve inspanningen. Voor de verbranding die hoort bij het aerobe systeem is wel zuurstof nodig. 

Meer over uithoudingsvermogen, energiesystemen etc. lees je in ons artikel: uitleg over energiesystemen. 

Jouw eindscore kun je hieronder aflezen. 

T- test

De T-test gebruiken wij om het laatste aspect van de grondmotorische vaardigheden te meten, namelijk: snelheid. Naast snelheid, neemt het ook de wendbaarheid mee. Bij de T-test wordt namelijk zowel de voorwaartse, zijwaartse als achterwaartse snelheid van het rennen getest.