Investeer in je belangrijkste kapitaal.. het menselijk kapitaal.

Vitaliteitsprogramma Bedrijven

In 6 stappen

werken aan een gezond personeelsbestand.

Kennismaking

Tijdens de kennismaking bespreken we de uitdagingen waar de organisatie tegenaan loopt, kijken we of er een klik is, waar de behoeftes liggen en hoe we hier het beste invulling aan kunnen geven. 

Inspiratiesessie

Tijdens een inspiratiesessie bestaande uit een fysieke activiteit en een workshop aansluitend gaan we verdiepend in op de optimale dagelijkse prestatie en welke stappen hiertoe in het vitaliteitstraject behandeld zullen worden. 

Gesprekken- en metingen

Middels persoonlijke gesprekken en eventuele metingen willen we de deelnemers leren kennen en de huidige staat/situatie bepalen. Dit wordt gedaan door middel van fysieke metingen, persoonlijke vragenlijsten en de juiste gesprekstechnieken.

Programma samenstelling

Aan de hand van de eerste kennismaking, doelen, persoonlijke gesprekken stellen wij een programma in modules samen (zie onderstaand). Vaste onderdelen zijn altijd: workshops, trainingen, fase opdrachten etc.

Werving

We vormen een projectgroep rondom het thema vitaliteit. Dit zijn tevens de ambassadeurs van het traject. Dit vullen we aan middels informatie flyers, e-mails en uitleg aan personeelsleden.

Centrale kick off

We beginnen altijd met een creatieve en innovatieve kick-off op een inspirerende plek. Hierbij stellen we onszelf voor, nemen we het programma door en is er vooral ook ruimte voor plezier.

Slaap- en routines

Her- en erken je lichaam

Circadiaans ritme

Fuel for the work required - voeding

vitaliteitsprogramma

BOUWSTENEN

Fuel for the work required - Training

Effectief herstel

Leiderschap- en coaching

Mindset- en emoties