Goed voorbeeld doet volgen.

vitaliteits
programma

Door gezonde gewoonten en levensstijlen te bevorderen, kunnen werkgevers de zorgkosten die gepaard gaan met vermijdbare ziekten en chronische aandoeningen verminderen. Een vitaliteitsprogramma voor bedrijven kan ook de moraal van werknemers, jobtevredenheid (werkgeluk) en productiviteit verbeteren, wat leidt tot hogere retentiepercentages en minder ziekteverzuim. Bovendien toont investeren in de gezondheid van werknemers door middel van een vitaliteitsprogramma voor bedrijven een toewijding aan hun welzijn en kan het leiden tot een positieve bedrijfscultuur die toptalent aantrekt en behoudt. Uiteindelijk is het investeren in gezondheidsprogramma’s voor werknemers een win-winsituatie die zowel de werknemers als het bedrijf ten goede komt. Een vitaliteitsprogramma biedt daarin een uitkomst. 

vitaliteitsprogramma voor bedrijven

Onze werkwijze

Kennismaking

Tijdens de kennismaking voor het vitaliteitsprogramma bedrijven bespreken we de uitdagingen waar de organisatie tegenaan loopt, kijken we of er een klik is, waar de behoeftes liggen en hoe we hier het beste invulling aan kunnen geven. 

Inspiratiesessie

Tijdens een inspiratiesessie bestaande uit een fysieke activiteit en een workshop aansluitend gaan we verdiepend in op de optimale dagelijkse prestatie en welke stappen hiertoe in het vitaliteitstraject behandeld zullen worden. 

Gesprekken

Middels persoonlijke gesprekken en eventuele metingen willen we de deelnemers leren kennen en de huidige staat/situatie bepalen. Dit wordt gedaan door middel van fysieke metingen, persoonlijke vragenlijsten en de juiste gesprekstechnieken.

Programma samenstelling

Aan de hand van de eerste kennismaking, doelen, persoonlijke gesprekken stellen wij een programma in modules samen (zie onderstaand). Vaste onderdelen zijn altijd: workshops, trainingen, fase opdrachten etc.

Werving

We vormen een projectgroep rondom het thema vitaliteit. Dit zijn tevens de ambassadeurs van het traject. Dit vullen we aan middels informatie flyers, e-mails en uitleg aan personeelsleden.

Centrale kick off

We beginnen altijd met een creatieve en innovatieve kick-off op een inspirerende plek. Hierbij stellen we onszelf voor, nemen we het programma door en is er vooral ook ruimte voor plezier.

vITALITEITSPROGRAMMA VOOR BEDRIJVEN

PUZZELSTUKKEN

Wij trainen medewerkers in alle facetten van vitaliteit voor een optimale (werk) performance. Iedere organisatie is uniek, binnen ieder vitaliteitsprogramma voor bedrijven is dat een minimumvereiste. Aan de hand van de doelstellingen, mensen en uitdagingen binnen de organisatie schetsen wij een aanpak, door ons liever bestempeld als aanvalsplan. Hiervoor hebben wij diverse (op onderzoek gebaseerde) puzzelstukken ontwikkeld waarmee me een aanvalsplan kunnen vormen. We hebben algemenere, brede modules, maar ook verdiepende, specialistische. Voorbeelden van puzzelstukken vind je hieronder.