Overgewicht op de werkvloer

Steeds meer bedrijven worstelen ermee, overgewicht op de werkvloer. Werkgevers vragen zich af hoe te handelen en wat wel en niet is toegestaan. In dit blog lees je alles over overgewicht op de werkvloer, bijvoorbeeld welke mogelijkheden de werkgever heeft om invloed uit te oefenen op de leefstijl van een werknemer.

Overgewicht is een maatschappelijk en economisch gewicht

Overgewicht, in de afgelopen jaren een stijgend probleem. Zowel maatschappelijk als economisch. Deze demografische ontwikkelingen zijn niet alleen slecht voor de gezondheid van de mens, maar hebben ook grote gevolgen voor het bedrijfsleven. De jaarlijkse kosten voor ziekteverzuim lopen elk jaar op. Daarnaast zijn er ook niet meetbare kosten, zoals: productiviteitsverlies, vervroegde uittreding, vermindering van het werkplezier en psychische problematiek.

Het is daarom ook van belang dat werkgevers bewust worden van de handvaten die ze kunnen gebruiken om deze dit probleem terug te dringen.

Inbreuk in het privéleven

“Daar mag ik me niet mee bemoeien”, “Dat levert veel weerstand op” en “Daar heeft de leidinggevende niks mee te maken”. Bekende uitspraken van vele werkgevers en personeelsmanagers in het bedrijfsleven. Uitspraken waar ze tegenaan lopen als ze het thema leefstijl, met name overgewicht, willen aansnijden. Het wordt door de werknemer gezien als een inbreuk in het privéleven.

Overgewicht ontstaat doordat de energie-inname en het energieverbruik langdurig uit balans zijn. Maar het is voor een werkgever goed om in het achterhoofd te houden dat er meerdere redenen de grondslag kunnen vormen van overgewicht. Denk hierbij aan erfelijke aanleg, familiaire belasting, psychologische problematiek of een aandoening.

‘Aanspreken’ of ‘bespreken’?

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat werknemers het belangrijk vinden dat de werkgever een rol speelt in de vitaliteit op de werkvloer. Wel vinden werknemers dat een gezonde leefstijl vrijwillig moet zijn, maar gaan ook akkoord dat een werkgever de werknemers mag aanspreken op de leefstijl mits dit op een positieve manier gebeurd.

Gezond gedrag is besmettelijk

Draagvlak bij de directie en het management is erg belangrijk om de vitaliteit van de werknemers te beïnvloeden. Gezond gedrag is net zoals ongezond gedrag besmettelijk. Gedragsverandering vindt pas plaats wanneer de hele organisatie hierachter staat. Als jij streeft naar een vitale organisatie, als jij wilt dat je medewerkers hart voor de zaak hebben, moet je dat zelf ook uitstralen.

Stimuleren kun je leren!

Iemand wijzen op zijn/haar gedrag kan op twee manier, een wijzende manier (weerstand vergrotend) of op een faciliterende manier (mogelijkheid dat werknemer handvaten biedt).

Het is bekend dat werknemers beter op een positieve en stimulerende manier benaderd kunnen worden, anders wordt het tegenovergestelde van het gewenste effect bereikt, namelijk weerstand. Er zijn verschillende gesprekstechnieken die ondersteuning bieden voor het gewenste resultaat.

Leefstijl integreren in het beleid

Om overgewicht een onderwerp te laten zijn binnen de organisatie, is het belangrijk om het te integreren in het beleid. Dit kun je doen door leefstijl gestructureerd terug te laten komen in het beleid van de organisatie. Hierbij kan gedacht worden aan onderstaande acties:

  • Vastleggen van afspraken over overgewicht/leefstijl met de betreffende werknemer
  • Geleidelijk terug laten komen in een functioneringsgesprek
  • Kijk naar de mogelijkheden om het onderwerp op te nemen in de CAO/arbeidsvoorwaarden

Nog lang niet alle werkgevers in Nederland zijn zich bewust van het belang van werknemers met een gezonde leefstijl. Wil een organisatie vitaliteit op de werkvloer bevorderen, zullen ze dit als organisatie samen moeten doen!

Andere interessante artikelen voor jou

kOM EENS LANGS!

TE BEREIKEN OP:

Volg ons op Instagram

@PlayXperformancetraining