Vitaliteit op de werkvloer

Waar gaan je ogen van als werknemer van stralen? Waar kom je als werknemer nu echt je bed voor uit? Hierbij gaat het om de mentale en fysieke gezondheid. Dit draagt bij aan de energie om te leven. Vitale werknemers zijn essentieel voor een organisatie. Zo is een vitale werknemer productiever, heeft deze werknemer minder kans op verzuim en is hij/zij gelukkiger. Kortom, een win-win situatie. Vitale medewerkers worden steeds belangrijker voor organisaties.

Vitaliteit op de werkvloer

Het hebben van vitale medewerkers is essentieel voor een gezonde organisatie. Medewerkers die vitaal zijn, hebben meer energie om het werk te doen en is productiever. Deze mentaliteit heeft positieve effecten op collega’s. Daarnaast zijn er nog meer redenen om de vitaliteit op de werkvloer te stimuleren. Buiten het zorgen voor meer energie, hogere productiviteit, bevlogenheid en betrokkenheid, zorgt vitaliteit op de werkvloer ook voor minder ziekteverzuim.

Binnen een vitale organisatie werken medewerkers effectief samen, voelen ze zich betrokken bij de organisatie en presteren ze op hun best. Daarentegen heb je niet van het ene op het andere moment vitale medewerkers. Belangrijke aspecten voor het krijgen van vitale medewerkers zijn: aandacht, betrokkenheid, communicatie, ontwikkeling en een duidelijke langetermijnvisie.

Vitaliteit gaat over werk en privé

Bij een vitale werknemer speelt het privéleven ook een belangrijke rol. Een organisatie moet zich ervan bewust zijn dat het niet alleen gaat om het faciliteren van vitaliteit op de werkvloer, maar ook buiten de organisatie. Voordat er gewerkt kan worden aan vitaliteit op de werkvloer, moeten er bewustwording zijn. Stel jezelf als organisatie dus de volgende vraag: hoe zorg jij ervoor dat jouw medewerkers zich bewust worden van hun fysieke en mentale gesteldheid? 

Langetermijnvisie en strategie

Houvast is bij vitaliteit van groot belang. Het is belangrijk dat de organisatie haar visie duidelijk beschrijf, zodat het voor iedereen binnen de organisatie duidelijk is. De strategie laat vervolgens zien hoe de organisatie deze visie wil gaan uitdragen en wat hiervoor nodig is. Daarnaast is hierin duidelijk wat er van de medewerkers wordt verwacht.

Communiceer open en transparant over vitaliteit

Wanneer je als organisatie bezig bent met dit proces, moet je er open en transparant over communiceren. Bij weerstand is het van belang om open te staan voor de mening van de medewerkers. Daarnaast is het belangrijk om het thema “vitaliteit” regelmatig te blijven communiceren, zodat het actueel en levendig blijft.

Creëer betrokkenheid onder medewerkers

Zijn er medewerkers zie affiniteit hebben met bewegen en vitaliteit? Betrek hen dan bij de strategie en communiceer hierover. Dit helpt bij het enthousiasmeren van andere medewerkers binnen een organisatie.

Faciliteer vitaliteit

Het is van belang om niet alleen te zeggen dat vitaliteit belangrijk is, maar dit ook te faciliteren en ondersteunen. Begeleid de medewerkers bij de bewustwording van het belang van een vitaler leven. Werk samen aan het verbeteren van de vitaliteit op de werkvloer.

Vitale medewerkers zorgen voor een gezonde organisatie

Een van de grootste voordelen van vitale medewerkers is een lager ziekteverzuim. Maar hetgeen wat nog belangrijker is, is de groei en innovatie die kan ontstaan door vitale medewerkers. Wanneer je je als organisatie focust op vitaliteit gaat de productiviteit omhoog, kun je hogere bedrijfsresultaten verwachten en meer creativiteit.

Dit alles maakt het thema “vitaliteit op de werkvloer” ineens veel breder dan dat iedereen op voorhand had gedacht.

kOM EENS LANGS!

TE BEREIKEN OP:

Volg ons op Instagram

@PlayXperformancetraining