Betere sportprestaties: maatstaven voor performance

Het allerbelangrijkst is uiteraard het plezier en de voldoening van sporten en gezondheid als primaire doelen te beschouwen. Het meten van performances biedt zelfs wanneer het accent op het plezieraspect ligt, verschillende voordelen. Zo kunnen we een objectieve meting geven over de voorruitgang, doelgericht trainen, identificeren van sterke en zwakke punten, motivatie en uitdaging, gezondheidsmonitoring etc.

Kortgezegd: het monitoren van voortgang in sport en gezondheid is cruciaal voor het behalen van doelen en voor betere sportprestaties. Binnen PlayX Performance Training werken we met een eigen trainings/performance model. Dit gebruiken we om uitgangssituaties te bepalen en daarna vervolgmetingen/prestatie progressies in kaart te kunnen brengen. Hierin maken we onderscheid in de volgende 2 categorieën

 

Sportprestatie-indicatoren:

Snelheid:
Gemeten in tijd per afstand (bijvoorbeeld meters per seconde of kilometer per uur), afhankelijk van de sport. Snelheidsmetingen zijn cruciaal voor atleten die zich willen verbeteren in sporten zoals hardlopen, zwemmen, wielrennen, enz.

Kracht en Power:
Voor krachtsporten zijn KPI’s zoals het maximaal tillen van gewicht (bijv. 1RM – one-repetition maximum) en de kracht- en snelheidscombinatie (power) belangrijk.

 Uithoudingsvermogen:
Voor duursporten zijn prestatie-indicatoren zoals de afgelegde afstand, tijd of snelheid tijdens langeafstandsactiviteiten van belang.

Prestatieniveaus:
Scores, ranglijsten of classificaties in competitiesporten geven een indicatie van de positie van een atleet ten opzichte van anderen.

Technische Vaardigheden:
Beoordeling van technische aspecten van sportprestaties, zoals nauwkeurigheid, balbeheersing, schotnauwkeurigheid, enz.

Hersteltijd:
De tijd die nodig is voor een atleet om volledig te herstellen na een inspanning. Snellere hersteltijden duiden vaak op een verbeterde fysieke conditie.

 

Gezondheids- en Fitnessindicatoren:

Lichaamssamenstelling:
Metingen van lichaamsvetpercentage, spiermassa, en lichaamsgewicht zijn belangrijk om de voortgang bij gewichtsbeheer en spieropbouw te volgen.

BMI (Body Mass Index):
Een eenvoudige index die het gewicht van een persoon in relatie tot zijn lengte plaatst, waardoor een algemene indicatie van de lichaamssamenstelling ontstaat.

Aerobe Capaciteit:
Metingen zoals de VO2 max (maximale zuurstofopname), lactaat drempels etc. geven inzicht in de aerobe fitheid en uithoudingsvermogen.

Kracht en Flexibiliteit:
Evaluatie van kracht- en flexibiliteitsniveaus door middel van specifieke oefeningen en tests.

Rusthartslag:
De hartslag in rust is een indicator voor de cardiovasculaire gezondheid en het fitnessniveau van een persoon.

Bloeddruk:
Meting van de bloeddruk is belangrijk voor het monitoren van de cardiovasculaire gezondheid.

Bloedmarkers (incidenteel):
Laboratoriumtests voor parameters zoals cholesterolniveaus, bloedsuikerspiegel en ontstekingsmarkers kunnen de gezondheidstoestand nauwkeuriger weergeven.

 

Mentale / beleving gerelateerde indicatoren

Subjectieve Beoordeling:
Atleten en fitnessbeoefenaars kunnen hun eigen percepties van inspanning, vermoeidheid, en welzijn delen als een aanvulling op objectieve metingen.

Het combineren van deze prestatie-indicatoren biedt een uitgebreid beeld van de fysieke gezondheid en sportprestaties van een individu. Het is belangrijk om KPI’s op te stellen op basis van specifieke doelen en regelmatig de voortgang te evalueren om aanpassingen aan trainings- en gezondheidsplannen te kunnen maken

—-

We vinden het belangrijk om te benadrukken dat we altijd per sporter en het bij hem of haar horende doel bekijken welke Performance Indicatoren passend zijn en welke we actief gaan integreren en monitoren in het trainingsschema / de trainingsperiode. Zo stellen we per Persoon een Performance Management Chart in, waarin we deze samenvoegen en op deze manier, betere sportprestaties kunnen realiseren.

kOM EENS LANGS!

TE BEREIKEN OP:

Volg ons op Instagram

@PlayXperformancetraining