MDIEU subsidie voor bedrijven

De overheid erkent steeds meer het belang van (preventief) vitaliteitsaanbod binnen bedrijven. Voor diverse onderdelen zijn subsidiepotten beschikbaar. Veel bedrijven weten hier echter niet of te weinig van, waardoor ze deze mogelijkheden niet benutten. Een voorbeeld daarvan is de MDIEU subsidie. In deze blog bespreken we de belangrijkste punten wat betreft deze subsidie en hoe wij hierin kunnen helpen.

Wat is de MDIEU?

MDIEU staat voor de tijdelijke Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden. Deze regeling loopt  t/m 2025 en heeft jaarlijks 2 aanvraagtijdvakken met een totaal budget van 100 miljoen per tijdvak. Er is in totaal 964 miljoen euro beschikbaar voor gesteld vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Waar kun je de MDIEU voor gebruiken?

Met deze subsidie wil de overheid bedrijven/werkgevers ondersteunen en motiveren om te investeren in duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Het doel is: het gezond houden van medewerkers voor nu en in de toekomst, tot aan hun pensioen. Eén manier om dat te doen is door problematisch middelengebruik onder werknemers terug te dringen. Een vitaliteitsaanpak is onderdeel van deze subsidie. Voor het aanvragen van de MDIEU moet de werkgever een activiteitenplan maken. Dit plan geeft antwoord op vragen als: ‘Op welke manier hoopt je te bereiken dat mensen zoveel mogelijk gezond door kunnen werken tot aan hun pensioenleeftijd?’ en ‘Welke werkzaamheden ga je verrichten, welke producten of diensten levert dit op en wie schakel je in (indien van toepassing) om deze activiteit uit te voeren?’ Voor een succesvolle subsidieaanvraag is het aan te raden dit plan samen met een specialist op te stellen.

PlayX Performance Training kan invulling geven aan de MDIEU

Wij, van PlayX Performance Training kunnen jouw bedrijf ontzorgen in het proces vanaf de aanvraag tot aan de uitvoering van het daadwerkelijke plan. We luisteren graag naar wat jouw organisatie nodig heeft, en waar jullie tegenaan lopen. Samen met jou ontwikkelen we een plan op maat.

Wie kan de MDIEU aanvragen?

De MDIEU subsidie is vanwege de grote van het te subsidiëren bedrag aantrekkelijk voor werkgevers met ten minste 30 FTE.

Hoe kun je de MDIEU aanvragen?

Je dient een aanvraag in  via het Subsidieportaal Uitvoering van Beleid. Op deze pagina staat ook welke informatie er in de aanvraag moet staan. En je vindt bijvoorbeeld een model voor het activiteitenplan dat je zelf kunt invullen. Echter, uit ervaring weten we dat om een succesvolle aanvraag te kunnen doen, het aan te raden is om de hulp van een specialist hiervoor in te schakelen. De MDIEU aanvragen zijn altijd op no cure, no pay basis. Krijg je geen subsidie, betaal je dus ook niks voor het werk.

Advies of hulp nodig met de MDIEU? Mail, bel of neem contact op met ons!

 

kOM EENS LANGS!

TE BEREIKEN OP:

Volg ons op Instagram

@PlayXperformancetraining