Maatwerk gericht op specifieke doelgroepen binnen het werkveld

Het verzuimpercentage ligt in Nederland relatief hoog. Hierbij gaat het om ziekteverzuim door ziekte, maar ook fysieke of mentale klachten na het uitvoeren van werkzaamheden. Belastende arbeidsomstandigheden zorgen voor een groot deel van het ziekteverzuim in Nederland. De specifieke oorzaken van het ziekteverzuim verschillen enorm per branche of organisatie. Er vindt bijvoorbeeld meer ziekteverzuim plaats in branches of organisaties waar sprake is van zware fysieke of mentale belasting. Denk hierbij aan de gezondheidszorg, de bouw of de industrie. Belastende arbeidsomstandigheden zijn onder te verdelen in verschillende arbeidsbelastingen:

  • Psychosociale arbeidsbelasting
  • Fysieke arbeidsbelasting
  • Fysische arbeidsbelasting
  • Grootte van de organisatie

Psychosociale arbeidsbelasting

Psychosociale arbeidsbelasting bestaat uit bijvoorbeeld werkdruk, discriminatie, intimidatie en emotioneel zwaar werk. Een hoge werkdruk zorgt in veel gevallen voor meer ziekteverzuim bij medewerkers. Denk hierbij aan overspannen zijn en het hebben van een burn-out.

Fysieke arbeidsbelasting

Fysieke arbeidsbelasting vloeit voort uit zwaar lichamelijk werk, werken met gevaarlijke stoffen of bijvoorbeeld het langdurig verrichten van dezelfde handelingen. Het gaat hierbij om klachten die ontstaan door de uitvoering van werk. Daarnaast hoort het langdurig werken achter een bureau of computer hier ook bij. We zitten tegenwoordig steeds meer en langer achter een beeldscherm.

Fysische arbeidsbelasting

Fysische arbeidsbelasting ontstaat wanneer er sprake is van risicovolle omgevingsfactoren. Denk hierbij aan heftige weersomstandigheden, lawaai, licht of het werken met gevaarlijke stoffen. Door deze omgevingsfactoren komt de gezondheid van de medewerkers in het geding.

Grootte van de organisatie

Daarnaast is het ook enorm afhankelijk van de grootte van de organisatie. Er is namelijk gebleken dat in organisaties met minder dan tien medewerkers minder ziekteverzuim voorkomt dan in grotere organisaties. Bij grotere organisaties zijn de werknemers en werkgevers minder met elkaar verbonden. Daarnaast heerst er bij kleinere organisaties een groter verantwoordelijkheidsgevoel.

Kortom, er zijn veel factoren die invloed hebben op de arbeidsomstandigheden van medewerkers. Om de vitaliteit te verhogen is het van belang om te kijken naar deze factoren. Hierbij speelt maatwerk een grote rol.

Wil jij werken aan vitale werknemers? Play X biedt maatwerktrajecten aan die volledig worden afgestemd op de organisatie en de arbeidsomstandigheden.

kOM EENS LANGS!

TE BEREIKEN OP:

Volg ons op Instagram

@PlayXperformancetraining