Knowledge-based sporten

De sportbranche en de gezondheidszorg groeien de laatste tijd steeds dichter naar elkaar toe. Zo ook de behoefte om sport te gebruiken als preventief dan wel curatief middel om symptomen van ziektes te doen verminderen of zelfs te laten verdwijnen. Door de stijging van de zorgvraag is er ook steeds meer behoefte aan ‘knowledge-based sporten’. Maar wat betekent knowledge-based sporten nu eigenlijk?

Knowledge-based sporten
Knowledge-based sporten betekent dat er voorafgaand wetenschappelijk onderzoek is uitgevoerd naar welke bewegingen of behandelplannen het beste aanslaan bij bepaalde diagnoses.

Redenen voor knowledge-based sporten
De sport is de laatste jaren opgeschoven van een min of meer marginaal cultureel verschijnsel, naar een maatschappelijk belangrijk fenomeen. Vooral de sterke groei in sportdeelname en de grote verscheidenheid aan sportaanbieders, die inspelen op verschillende motieven voor deelname, uiteenlopend van plezierbeleving, presteren, gezondheid, uiterlijk, sociale contacten en avontuur. Deze ‘versporting van de samenleving’ heeft zich de afgelopen jaren doorgezet en heeft daarmee ook de maatschappelijke betekenis. Zo vragen ook de negatieve punten van sport, denk hierbij aan blessures, fysieke en/of sociale fysieke agressie en dopinggebruik om aandacht van beleid en onderzoek. Dit maakt dat knowledge-based sporten steeds groter wordt binnen de maatschappij.

Voordelen knowledge-based sporten
Knowledge-based sporten heeft voordelen ten opzichte van sporten op zichzelf. Dit omdat er bij knowledge-based sporten oefeningen worden getraind waarbij er vooraf een wetenschappelijk onderzoek is gedaan. Zo kunnen mensen met klachten gerichte oefeningen doen om de klachten te verminderen of helemaal weg te nemen. 

Wat betekent dit voor de sportsector?
De aandacht en toename van sport van de afgelopen jaren gaat gepaard met een toename van taken en verantwoordelijkheden voor de sportsector, en vrijwillige sportorganisaties in het bijzonder. Zo moet de sportsector gaan meehelpen bij het aanpakken van maatschappelijke problemen. Onderwerpen zoals: rol van sport binnen het armoedebeleid, het jeugdbeleid, het welzijnsbeleid en het gezondheidsbeleid. Binnen deze onderwerpen wordt knowledge-based sporten steeds belangrijker!

 

kOM EENS LANGS!

TE BEREIKEN OP:

Volg ons op Instagram

@PlayXperformancetraining