De vastelaoveskis!

Weej kinne vastelaovend jaomer genôg neet in 't Stedje viere. Met dees kis kinse thoés feeste, danse en versiere!!

oie_transparent (1)

“ Met dees kwante aksie steunt geej

ouk nog ens de lokale ondernemers “

Waat zit d’r allemaol in dit tóffe kisje?

Twieë Paeterkes van de Klep

Ein Joekswors van Schreinemachers

Twieë friet-eier van Picadilly

Belunkes, serpetién, rolfluitjes en twieë kloonsneuze van Versierhoés van de Veer

Twieë droplölkes van droplulletje.com

Vastelaovessjaal en höltere ratel van Timmermans Carnaval

Vastelaovesmezièkliès, gemak door Fred Honig

Joeksige verrassinge van Jocus

En dit allemaol in ein tóffe höltere kis!

Met dees Vastelaoveskis steunt geej ouk nog ens de lokale ôndernemers.

Neet genôg? Dich kins ouk nog kee oét de volgende tóffe ‘combi-deals’:

De Vastelaoveskis met de DVD ‘Nao ut Zuuje’

De Vastelaoveskis met de kwante vastelaovespuzzel

Kint geej neet keze? Gen prebleem, veur €59,-heb geej eur allebei.

Wach neet te lang, want op = op.

Dich ôntvings eine mail met miér informasie, ein betaalverzeuk en meugelikke ophoaldatums in Venlo.

Beej eventuele vroage kinse maile nao: vastelaoveskis@bijzonderebox.nl

×